Backup jako polisa ubezpieczeniowa

Backup to kopia bezpieczeństwa, czy mówiąc inaczej kopia zapasowa. Pozwala na odtworzenie oryginalnych danych, które zostały utracone, albo uszkodzone. W praktyce daje więc możliwość powrotu do danych z danego czasu – np. sprzed awarii, czy ataku hackerskiego. Jak przekonują eksperci, backup jest jednym z podstawowych elementów zabezpieczających firmy przed startami wynikającymi z utraty danych. –…

Backup: jak dostosować infrastrukturę do RODO

Kluczem ma być prostota i przyjazny interface ułatwiający nie tylko instalację samego programu, ale również jego obsługę: tworzenie kopii, ustawianie polityki backupu, zarządzanie nim i łatwość w dostępie do danych. Eksperci chwalą takie podejście. Przejście z IBM Spectrum Protect, do zupełnie nowego produktu, jakim jest – podobnie brzmiący w nazwie – IBM Spectrum Protect Plus,…

Ochrona danych osobowych według RODO

Niezbędnym minimum, które musi zastosować firma w związku z RODO, aby nie narazić się na sankcje, jest szyfrowanie danych. Drugim elementem jest tworzenie ich kopii zapasowej. Trzecim – zastosowanie programów antywirusowych (najlepszych, na które firmę stać). Dobrze mieć też – jako polisę ubezpieczeniową – zapasowe data center, choćby najprostsze. Można się na nie przełączyć jeśli centralne zostanie unieruchomione przez atak czy choćby awarię.