Dostępność do danych i czas ich odzyskania jest kluczowa

Jeśli backup ma być skuteczną polisą ubezpieczeniową dla firm, które z różnych przyczyn utraciły dostęp do danych, musi dać możliwość szybkiego ich odtworzenia. Zwłaszcza z punktu widzenia biznesu, banków czy innych instytucji finansowych czas będzie odgrywał tu niezwykle istotna rolę. Momentalne przywrócenie sprawności systemu jest konieczne ze względu na ciągłość biznesową, a także rosnące koszty.…