Koszyk

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni dane osobowe osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem przez osoby trzecie. W związku z tym firmy szukają różnych sposobów na to aby nie wpadać w reżim prawa ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. W związku z tym często można spotkać się z terminem anonimizacji danych. Bardzo często o anonimizacji danych można mówić w kontekście tworzenia dużych zbiorów danych w celu trenowania algorytmów sztucznej inteligencji, do działań związanych z Big Data lub do badań naukowych.

Czym jest anonimizacja danych osobowych?

RODO nie wprowadza formalnej definicji terminu ,,anonimizacja” danych osobowych. Jednak pewne wskazówki można znaleźć w motywie 26 do preambuły RODO. Zgodnie z nim zasady ochrony danych określone w RODO nie powinny mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

RODO nie dotyczy więc przetwarzania anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów statystycznych lub naukowych.

Jeśli więc masz do czynienia z danymi, które nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby to nie są to dane osobowe. Jeśli np. otrzymałeś od innego podmiotu zbiór danych osobowych, które zostały przez niego zanonimizowane, to dla Ciebie nie będą to dane osobowe. Nie wpadasz więc – przynajmniej w tym zakresie – w reżim ochrony danych osobowych wynikający z RODO.

Zamów pakiet RODO!

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu