Koszyk

Ochrona danych osobowych w firmach jest obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Ciężko się dziwić. Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych przeprowadza coraz więcej kontroli i korzysta nawet z najbardziej dotkliwych sankcji jakimi są kary pieniężne.

Przepisy o ochronie danych osobowych to nie tylko RODO

Dodatkowo mamy już kilkuletnią praktykę obowiązującą po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Efektem tego są liczne artykuły naukowe, komentarze prawnicze, ale także (i pewno przede wszystkim) orzecznictwo polskich sądów administracyjnych. Wiele osób ogranicza ochronę danych osobowych wyłącznie do RODO czyli samego unijnego rozporządzenia. Ale jest to jedynie wycinek – chociaż najistotniejszy – całości tej tematyki.

Jakie więc akty prawne powinieneś znać jako przedsiębiorca w kontekście prawa ochrony danych osobowych? Poniżej znajdziesz ich listę.

Akty prawne – ochrona danych osobowych

Do podstawowych aktów prawnych, należy:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1781)

Kolejną grupą przepisów są przepisy sektorowe, które zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. 2019 poz. 730). Do najważniejszych, z punktu widzenia przedsiębiorcy należą:

 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2022 poz. 1510),
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344),
 3. ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710),
 4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2022 poz. 1648),
 5. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz. 287).

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Pamiętaj, że przepisy wprowadzające RODO w Polsce zmieniają ponad 160 ustaw. Są w nich w dużej mierze ustawy dotyczące sfery publicznej i administracji. Z całego zestawu wybrałem te, które mogą być dla Ciebie przydatne jako przedsiębiorcy.

Zamów pakiet RODO dla Twojej firmy!

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu