Koszyk

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Co ważne nie chodzi w tym przypadku o wszystkie możliwe dane, a jedynie o takie, które są danymi osobowymi.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z definicją dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możesz zapytać kim jest osoba możliwa do zidentyfikowania? To osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Sama definicja wydaje się być dosyć prosta. Ale w praktyce potrafi stworzyć wiele problemów. Najpowszechniejszym jest to czy adres e-mail należy uznać za dane osobowe? Albo czy taką daną jest adres IP? Albo czy informacja o posiadaniu bardzo rzadkiego zwierzęcia może być uznana za daną osobową, w przypadku gdy w Polsce jest dosłownie kilka sztuk takiego stworzenia. Idąc tym tropem, należy wskazać, że wszystko zależy od kontekstu i sytuacji.

Wrażliwe dane osobowe

Dane osobowe podlegają zgodnie z RODO kategoryzacji na dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, czyli dane szczególnej kategorii. Różnice pomiędzy nimi najlepiej wskazać poprzez opisanie danych wrażliwych. Każde dane, które nie wpiszą się w tę definicję będą po prostu danymi osobowymi zwykłymi.

Do danych szczególnej kategorii należy zaliczyć dane:

 • ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • ujawniające poglądy polityczne,
 • ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • ujawniające przynależność do związków zawodowych,
 • genetyczne,
 • biometryczne,
 • dotyczące zdrowia,
 • dotyczące seksualności lub orientacji.

RODO wprowadza definicję niektórych danych szczególnej kategorii. Przykładowo:

 • ,,dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej,
 • ,,dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne,
 • ,,dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu