Koszyk

Czym jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny czyli inaczej wideo-nadzór to system umożliwiający kontrolowanie zdarzeń rejestrowanych przez kamery przemysłowe. Na strukturę tego systemu składają się rejestratory i kamery, które przesyłają rejestrowany obraz do centrum odbiorczego, gdzie pracownicy na ekranach monitorów mogą rejestrować  transmitowane zdarzenia. System monitoringu coraz częściej możemy spotkać w budynkach administracji publicznej, szkół czy w transporcie publicznym. Stanowi on niewątpliwie pomocne narzędzie w wykrywaniu zdarzeń, które stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia jak również może zapobiegać powstaniu szkód. Jednak mimo niewątpliwych korzyści płynących z tego systemu należy pamiętać, że jego nieumiejętne stosowanie  może prowadzić do nadużyć.

Według badań sondażowych zdaniem większości Polaków monitoring wizyjny działa prewencyjnie tzn. odstrasza potencjalnych sprawców przestępstw.**(Na podstawie raportu fundacji Panoptykon „Monitoring wizyjny w życiu społecznym. Raport z badań” Warszawa 2013)

Czy można korzystać z monitoringu wizyjnego w miejscu pracy?

Decydując się na monitoring wizyjny w miejscu pracy w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Pracodawca powinien więc brać pod uwagę przepisy RODO i zadbać o bezpieczeństwo w zakresie w jakim jest do tego obowiązany.

Przepisy Kodeksu pracy zezwalają na stosowanie w zakładzie pracy monitoringu pracowników, w określonych sytuacjach tzn. gdy jest on niezbędny do: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia (zarówno mienia pracodawcy jak i pracowników, klientów, osób trzecich), kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie monitoringu w celu prowadzenia nadzoru nad wydajnością pracowników czy efektów wykonywanej pracy.

O czym pamiętać decydując się na monitoring wizyjny?

Każdy pracodawca używający systemu monitoringu wizyjnego musi poinformować osoby, które mogą zostać nim objęte, o tym, że monitoring jest stosowany i jaki obszar jest nim objęty. Powinien dopełnić również obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO na podstawie którego powinien podać nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania, okres przetwarzania danych.

Pracownicy powinni być poinformowani, że w miejscu wykonywania pracy zainstalowany jest  monitoring wizyjny. Pomieszczenia i miejsca które objęte są systemem wideonadzoru muszą być w widoczny sposób oznaczone za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Pracodawca jako administrator danych osobowych jest obowiązany udostępnić udostępnić osobie informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, jak cel przetwarzania, kategorię danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych osobowych oraz innych informacji. W konsekwencji gdy pracownik zażąda udostępnienia dotyczących go nagrań pracodawca powinien udostępnić mu zgromadzony materiał na przykład  poprzez dostarczenie kopii nagrań monitoringu. Jeżeli osoba ta zwraca się o kopię drogą elektroniczną, i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu